ประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า เครื่องจักร เรือยนต์
หน้าแรก สมัครงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บบอร์ด บทความ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา
 เมนูหลักเว็บไซต์
สมัครงาน
ลิงก์เว็บที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริการของเรา
ประกาศณียบัตร
ผลงานการประเมิน
สำนักงานสาขา
 ลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
กรมที่ดิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กลต
กรมธนารักษ์
สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สมาคมนักประเมินราคา
ไดอารี 10 อันดับ Update ล่าสุด
ความเข้มแข็งครั้งใหม่ ของธุรกิ ...

Guestbook

กำหนดแบบมาตรฐานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ด้วยปรากฎว่ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอันได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และเครื่องจักร ที่สมาชิกของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยใช้ในการให้บริการอยู่ในขณะนี้ ยังไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และอาจทำให้ผู้ใช้บริการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความไม่เข้าใจได้

ฉะนั้น เพื่อให้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณสมาชิก และมีรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของงาน จึงกำหนดแบบมาตรฐานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ขึ้นตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้สมาชิกของสมาคมเริ่มใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

( นายบัญญัติ จันทน์เสนะ )
นายกสมาคม           

 
ดาว์นโหลด
 • รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับงานทั่วไป ฉบับเต็ม

  VAT full_report.zip
 • รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับงานทั่วไป ฉบับย่อ

  VAT sht_report.zip
 • รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับคอนโดมิเนี่ยม ฉบับเต็ม

  VAT full_report_cd.zip
 • รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับคอนโดมิเนี่ยม ฉบับย่อ

  0VAT sht_report_cd.zip
 • รายงานการประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

  VAT full_report_mach.zip


Update : 14 กุมภาพันธ์ 2552

Copyright 2014 www.noble.co.th All Rights Reserved